Jouw Privacy

Persoonlijke informatie

Welkom op mijn website! Je kan deze website bezoeken zonder dat je vertelt wie je bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens hoeft vrij te geven. Heb je interesse in een voetenbankje maar heb je nog vragen, dan kan je via het contactformulier meer informatie opvragen.

Wil je direct een voetenbankje kopen, dan kan je een bestelling plaatsen voor jouw voetenbankje. Daarbij laat je persoonlijke gegevens achter.

Bij Jouwvoetenbankje.nl stel ik alles in het werk om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Privacyverklaring

Als ondernemer ben ik verplicht je te informeren over de omgang met jouw persoonsgegevens, wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Ik gebruik adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Wanneer je aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteer ik dat. Hierdoor blijft jouw privacy gewaarborgd.

Gebruik van gegevens

Jouwvoetenbankje.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw voor- en achternaam
  • Jouw telefoonnummer
  • Jouw adres
  • Jouw e-mailadres
  • Jouw IP-adres

Sommige gegevens kunnen voor de financiële administratie gebruikt worden, zodat ik of mijn boekhouder een factuur kan maken en mijn jaarrekening kan opstellen.

 

Waarom Jouwvoetenbankje.nl deze gegevens nodig heeft

Jouwvoetenbankje.nl verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om vraagt, via email contact met je te onderhouden, of de bestelling per post naar je toe te zenden.

 

Cookies

Wanneer je Jouwvoetenbankje.nl bezoekt kan ik tijdelijk enige informatie opslaan op jouw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt me om de inhoud van onze website beter af te stemmen op jouw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door jou ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat je jouw internetbrowser geopend hebt. Bij het afsluiten van de browser wordt het cookie verwijderd.

Google Analytics

Voor de analyse van bezoekersaantallen wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, en Google analytics cookies. Om gedeelde persoongegevens (conform artikel 8f van de Wet bescherming persoongegevens) te minimaliseren:

  • heb ik een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • is het delen van gegevens uitgezet;
  • wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics als je hier meer over wilt weten.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Jouw persoonlijke informatie wordt niet doorgespeeld aan derden. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Jouwvoetenbankje.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

De gegevens in de financiële administratie blijven 7 jaar bewaard; dit is een wettelijke plicht.

Wil je jouw gegevens inkijken of laten verwijderen?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier.

Mocht je er desondanks aanleiding toe zien, dan kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Jouwvoetenbankje.nl

Jouwvoetenbankje.nl – 3763 ZS Soest – christiaan@jouwvoetenbankje.nl – KvK-nummer: 70997047-